Varnostna politika

Krovni dokument varovanja podjetja je varnostna politika, ki jo – upoštevajoč zakonodajo, oceno ogroženosti in trg varnostnih storitev – pripravi naše podjetje, varnostni menedžer ali varnostni kolegij, sprejme in izda pa vodstvo (glavni direktor ali uprava). 

Varnostna politika zajema: poslanstvo in vizijo varovanja, cilje varovanja, povzetek ocene ogroženosti, varnostno strategijo, varnostne zahteve, koncept varovanja, organiziranost varnostnega sistema, kompetence varnostnega menedžmenta (z verigo odgovornosti), upravljanje z varnostnimi tveganji, razvoj posameznih področij varnosti (okoljska politika, politika varnosti in zdravja pri delu, itd.), kakovost in varnost, varnostne standarde in opredelitev potrebnih sredstev za vzdrževanje in razvoj varnostnega sistema.