Varnostna strategija

Sleherno podjetje, ki ima namen biti delovno, poslovno, tržno, finančno, organizacijsko in kadrovsko trdno in uspešno, mora imeti ustrezno strategijo delovanja in razvoja. Tako je strategija podjetja s svojim poslovnoorganizacijskim instrumentarijem izvršilni del politike podjetja. Negotovost, tveganje, motnje, ovire, nevarnosti, grožnje, nasprotovanja, škode in izgube so tiste neprijetne (neugodne) okoliščine, ki neprenehoma spremljajo razvoj in delovanje podjetja. Strategija mora biti tista pravočasna, ustvarjalna prodorna in manevrsko sposobna dejavnost (aktivnost) vodstva in ostalih menedžerjev, s katero obvladujejo prej navedene neugodne okoliščine in konkretne situacije v podjetju. Sestavni del razvojne strategije podjetja je torej tudi varnostna strategija, ki je odraz varnostne politike podjetja. 

Strateški poslovno-varnostni cilji slehernega podjetja bi morali biti naslednji: doseganje optimalne varnosti s celovitim varovanjem in s presojanjem kakovosti varovanja v sklopu sistema vodenja kakovosti; obvladovanje varnostnih tveganj s preizkušenimi metodami; obvladovanje izrednih dogodkov in kriznega menedžmenta z izdelavo ustreznega elaborata in s scenariji za vaje; zmanjševanje škod in izgub z varnostnimi ukrepi kot prispevek k povečevanju dobička podjetja.