Varovanje premoženja

Varovanje premoženja je varovanje premičnega in nepremičnega premoženja pred uničenjem, tatvino in drugimi škodljivimi vplivi z varnostniki oziroma s tehničnimi sistemi in mehanskimi napravami po predpisanih standardih. 

V konkretnem podjetju poteka varovanje premoženja po Načrtu varovanja, katerega sestavni del so tudi navodila za varnostnike in opis varnostnega režima na območju in v zgradbah.