Upravljanje z varnostno nadzornim centrom

Upravljanje z varnostno-nadzornim centrom je upravljanje in stalen fizičen nadzor nad vgrajenimi tehničnimi sistemi in napravami za varovanje premoženja, območja ali varovane osebe in nadzor s telekomunikacijskimi potmi prenosa alarmnih signalov, ki se opravlja v varnostno-nadzornem centru. Celovito upravljanje z varnostno nadzornim centrom ureja standard SIST BS 5979.