Notranje preiskovanje

Znotraj podjetja se od časa do časa pojavljajo tudi dogodki, ki niso v prid organizacijski in varnostni kulturi delavcev ter poslovni etiki menedžmenta. Lahko prihaja do mobinga (nasilja na delovnem mestu), anonimnih groženj posameznikom in skupinam ali pa kar celotnemu podjetju, tatvin materiala, polizdelkov, izdelkov, dokumentacije, delov opreme in osebnih stvari, sabotažnih namer, poslovnih goljufij, organiziranega kriminala, sprožanja afer, podtikanj, ki blatijo dobro ime posameznika ali skupine ipd. 

Navedene in druge podobne pojave je treba obvladati tudi znotraj podjetja s t. i. »notranjim preiskovanjem«, vendar ne s policijskimi in kriminalističnimi metodami, temveč z metodami obvladovanja groženj, tveganj, procesov in notranje dinamike v proizvodnji, poslovanju in logistiki. Gre tudi za to, da si podjetje ohrani dobro ime in dosežen ugled v javnosti in na trgu. Zato je nujno, da v procesu obvladovanja teh pojavov odigra svojo vlogo varnostni menedžment, varnostna služba, notranja kontrola in revizija, tu pa tam tudi s pomočjo referenčnega detektiva ali detektivske agencije.