Pravilniki, načrti, navodila

Naročniku storitev najprej povemo, katere pravilnike, načrte in navodila (notranji akti) mora imeti po zakonu in katere bo domnevno treba izdelati na podlagi morebitnih kasnejših ugotovitev. V nadaljevanju predstavimo metodiko (strukturo in vsebino) izdelave posameznih aktov in problematiko v zvezi s tem. Na željo naročnika aktivno sodelujemo pri izdelavi in/ali prenovi posameznih aktov.

Iz naše dosedanje prakse je razvidno, da so podjetja šibka zlasti v pripravah nekaterih pravilnikov in navodil, nadalje v načrtovanju fizičnega in tehničnega varovanja, načrtovanju in izvajanju evakuacije, načrtovanju obvladovanja izrednih dogodkov, obvladovanju alarmnega in odzivnega sistema ter v načrtovanju neprekinjenega obratovanja in poslovanja v kriznih razmerah (krizni menedžment).