Pravna podlaga

Poznavanje in celovito obvladovanje zakonodaje, ki ureja posamezna področja varnosti, je izredno pomembna funkcija varnostnega menedžmenta, torej tistih oseb v podjetju, ki so odgovorne za posamezna področja varnosti in za varnostni sistem kot celoto. Krovni varnostni menedžer mora obvladovati celotno zakonodajo, ki je zelo obširna in se od časa do časa spreminja. Podjetje mora potemtakem slediti zakonodaji, ki zagotavlja potrebno stopnjo varnosti oziroma »minimalni standard varnosti«. Za doseganje višje stopnje varnosti pa je treba uvajati standarde kakovosti, varnostne standarde ter vzpostaviti proces upravljanja z oceno ogroženosti, tveganji in varnostno politiko.