Organiziranost varovanja

Varnost, varovanje in varnostni sistem podjetja je vse bolj pomemben dejavnik obratovanja in poslovanja. Na to nas opozarjajo nove nevarnosti, grožnje in varnostna tveganja iz globalnega, regionalnega in lokalnih okolij. V ospredju so grožnje kriminalne, teroristične, vohunske, informacijske in logistične narave. Na previdnost pa nas opozarjajo tudi številne kužne bolezni, naravne sile, prometna, komunikacijska in energetska infrastruktura. Zato je razumljivo, da je vse več evropskih direktiv, ki usmerjajo v obvladovanje kritične infrastrukture in na obvladovanje novodobnih groženj. 

Izredno široka paleta naše zakonodaje (nekaj sto zakonskih in podzakonskih aktov), ki ureja posamezna področja varnosti in je usklajena z evropskimi direktivami, Resolucija o strategiji nacionalne varnosti ter nacionalni programi na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstva okolja, varnosti in zdravja pri delu idr., bi morali odpreti oči lastnikom in vodstvom podjetij, da kaj več storijo za varnost lastnega podjetja. 

Rešitve je treba iskati v smeri vzpostavljanja celovitega varnostnega sistema, v kateri bo varnost kotirala na strateški ravni. To pomeni, da bodo vse službe s kompetencami varovanja (varnostna služba, služba varnosti in zdravja pri delu idr.) v organizacijski strukturi samostojne in med sabo povezane službe, neposredno odgovorne vodstvu podjetja.