Odgovorne osebe za varnost

Direktor ali uprava podjetja mora s pisnimi sklepi poskrbeti za imenovanje glavne osebe za vodenje varnostnega sistema (varnostni menedžer) in za vodenje posameznih služb varovanja. Tako je treba imenovati vodjo varnostne službe (ali odgovorno osebo za fizično in tehnično varovanje, če gre za zunanje izvajalce varovanja), vodjo Službe varnosti in zdravja pri delu, vodjo Službe za požarno varnost, vodjo Službe za ekologijo in odgovorne osebe za varstvo osebnih in tajnih podatkov ter poslovno skrivnost. 

V ta krog sodi tudi imenovanje poveljnika štaba Civilne zaščite in/ali poverjenika za Civilno zaščito, kot tudi imenovanje vodje Službe informatike (varovanje računalniškega omrežja, poslovnega informacijskega sistema in varovanje informacij po konceptu SIST BS 7799/27001). 

Odgovorne osebe za varnost se lahko organizirajo v varnostni kolegij, ki ga sklicuje in vodi varnostni menedžer kot krovna odgovorna oseba za varnostni sistem.