Varnostni režim

Sestavni del notranjega reda v podjetju (na območju, na parkiriščih, na dostopih, v zgradbah, v prostorih, v procesih in pri vedenju delavcev), ki ga določa hišni in poslovni red, je tudi varnostni režim. Varnostni režim je lahko samostojni dokument, ali pa je sestavni del hišnega in poslovnega reda, ali sestavni del načrta varovanja. 

Po definiciji je varnostni režim celota internih načinov (pravil) varovanja ter varnostnega vedenja in ravnanja zaposlenih, strank, poslovnih partnerjev in obiskovalcev na območju in v zgradbah podjetja. 

V fizičnem in materialnem smislu varnostni režim določajo: prometna signalizacija; varnostna oprema, za tehnično varovanje, ki omogoča pregled nad dinamiko gibanja oseb in vozil (videonadzor) ter preprečuje nepooblaščen pristop (pristopna kontrola in protivlomna zaščita); na vidnih mestih postavljene obvestilne table o načinih (pravilih) varovanja ter ukrepi varnostnikov. 

Osnovni namen varnostnega režima je ustvarjanje varnega delovnega, poslovnega in kulturnega okolja, kar je pravica in dolžnost vsakega zaposlenega, stranke, poslovnega partnerja in obiskovalca v podjetju.
Varnostno vedenje in ravnanje zaposlenih, strank, poslovnih partnerjev in obiskovalcev so sestavina organizacijske in varnostne kulture, poslovne etike in dobrega imena podjetja.