Alarmni in odzivni sistem

Osnovni pogoj za obvladovanje nastalih izrednih dogodkov je brezhiben in z avtonomno energijsko podporo vzpostavljen alarmni in odzivni sistem. Izdelati je treba shemo alarmnega in odzivnega sistema, ki natančno pove, kako, kdaj in kam se stekajo alarmni signali za požar, nedovoljen vstop, nedovoljeno gibanje, uhajanje ali koncentracije plinov, prekoračitve pritiskov, okvare v sistemih idr. Prav tako mora alarmno odzivna shema pokazati, ali se alarmni signali stekajo v lastni ali pogodbeno najeti varnostno nadzorni center, ki mora poskrbeti tudi za obveščanje ustreznih notranjih in zunanjih služb, ki so se dolžne takoj ali v najkrajšem času odzvati na alarmno sporočilo. 

Na alarmna sporočila se morajo odzivati lastna ali pogodbeno najeta varnostna služba, interni gasilci, poklicni gasilci, policija in ustrezna inšpekcijska služba, v primeru telesnih poškodb delavcev pa tudi enota Civilne zaščite za prvo pomoč. 

Na področju varovanja in zaščite podjetja je pomembna tudi dosegljivost določenega števila odgovornih oseb in operativnega varnostnega osebja. Najvišja stopnja dosegljivosti je stalna dosegljivost po sredstvih zvez in komuniciranja (mobitel ali drug sistem zvez), ki zagotavlja, da pri obvladovanju izrednih dogodkov ne prihaja do sistemskih napak pri ukrepanju. Dosegljivost se načeloma definira kot dosegljivost na domu (v stanovanju, v hiši), dosegljivost v kraju bivanja (denimo 10 km od doma) in dosegljivost na delovnem mestu tudi izven delovnega časa. Dosegljivost na domu in na delovnem mestu je potrebna takrat, ko se pričakuje izredni dogodek poslovnega ali varnostnega pomena. Še zlasti pa je stalna dosegljivost določenega števila in strukture zaposlenih potrebna in nujna v kriznih razmerah. 

V okviru integralnega varnostnega sistema in v sklopu alarmnega in odzivnega sistema morajo biti – po sredstvih zvez in komuniciranja – stalno (24 ur na dan vse leto) absolutno dosegljivi: vodja kriznega štaba, varnostni menedžer, vodja varnostne službe, načelnik štaba Civilne zaščite in odgovorna oseba pogodbenega izvajalca varovanja. Ostale odgovorne osebe in nekateri drugi zaposleni pa morajo biti dosegljivi na način, ki ga določita vodja kriznega štaba in varnostni menedžer glede na trenutno situacijo. Med navedenimi osebami, ki morajo biti stalno dosegljive mora biti zagotovljena brezhibna komunikacija, ki je ne sme prekiniti izpad električne energije, izpad bazne postaje v sistemu mobilne telefonije, niti izpad kakega drugega sistema. V daljših (več dni, več tednov, več mesecev itd.) kriznih razmerah se dosegljivost lahko razširi na vse zaposlene. 

Sestavni del alarmno odzivnega sistema je tudi sistem javnega alarmiranja (v okviru RCO), ko gre za naravne in druge nesreče.