Strokovni nadzor

Nad fizičnim in tehničnim varovanjem ter nad drugimi področji varnosti (varnost in zdravje pri delu, požarna varnost, varstvo okolja, varstvo osebnih in tajnih podatkov idr.) je potrebno vzpostaviti sistem internega nadzora, ki se dopolnjuje z zunanjim uradnim (državnim) inšpekcijskim nadzorom. Sestavni del internega in zunanjega (policijskega) nadzora v podjetju je tudi nadzor nad pogodbenimi izvajalci varovanja. 

Za izvajanje internega nadzora nad izvajanjem varovanja je treba usposobiti notranje nadzornike (varnostnega menedžerja, vodjo notranje kontrole, presojevalce kakovosti varovanja idr.) po posebnem internem programu usposabljanja, ali v okviru programa za izvedbo seminarjev o poslovno-varnostnem menedžmentu.