Portfelj zavarovanj

Varovanje in zavarovanje si vedno bolj podajata roki, kajti celotni portfelj zavarovanj je še kako odvisen od obsega in kakovosti varovanja premoženja, osebja, odgovornosti in drugih vrednot. Močna vez med varovanjem in zavarovanjem so namreč tveganja (riziki), ki jih je najprej treba obvladovati z varovanjem in nato še z zavarovanjem pri zavarovalnicah. 

Izhodišče za oblikovanje ekonomsko opravičljivega porfelja zavarovanja je sposobnost varnostnega menedžerja in odgovorne osebe za obdelavo ponudb zavarovalnic, da si znata ustvariti pogajalska izhodišča, v katera se med drugim uvrščajo tudi ocena ogroženosti, obvladovanje varnostnih tveganj (rizikov) in kakovost varnostnega sistema. 

Če v podjetju kot naročniku zavarovalnih produktov poznajo ogroženost in iz tega izhajajoča in obvladovana varnostna tveganja, podprta z varnostnim sistemom, ki preprečuje nastanek škodnih primerov, obstajajo tehtni razlogi za zahteve po določenih znižanjih (popustih, ugodnostih) zavarovalnih premij.