Varovanje oseb

Varovanje oseb je varovanje življenja in telesne nedotakljivosti fizičnih oseb z varnostniki – telesnimi stražarji. Varovanje zaposlenih v podjetjih in njihovih strank (poslovnih partnerjev, zunanjih izvajalcev, obiskovalcev) pa je varovanje v širšem smislu, ki ga razumemo kot samovarovanje in varovanje s pogodbeno najetimi varnostniki.
 
Samovarovanje zajema skrb delodajalca in delavcev za varnost in zdravje pri delu, varstvo osebnih podatkov, varovanje z lastnimi varnostniki in gasilci idr., pogodbeno varovanje pa obsega fizično in tehnično varovanje, varnostno svetovanje, varnostno usposabljanje in izdelavo elaboratov, študij, ekspertiz, analiz, ocen in notranjih aktov.