Načrtovanje in izvajanje varovanja s tehničnimi sredstvi

Tehnični sistemi za varovanje so posamezna ali funkcionalno povezana sredstva za nadzor gibanja na določenem objektu, območju ali prostoru, samodejno odkrivanje in javljanje nepooblaščene prisotnosti ali požara, prenos alarmnih sporočil, ter sredstva za obdelavo in arhiviranje teh sporočil (protivlomno varovanje, pristopna kontrola, videonadzor, televizija zaprtega kroga in drugo). Mehanske naprave za varovanje so posamezna ali funkcionalno povezana sredstva, ki so varnostno posebej izdelana za preprečevanje ali omejevanje gibanja.
Z nekoliko širšega vidika oziroma z vidika varnostne stroke sistem varovanja s tehničnimi sredstvi
(t. i. tehnično varovanje) zajema:

• mehansko zaščito (kovinske in betonske ograje, kovinska vrata, zapahi, zasuni, okenske in talne rešetke, varnostne folije itd.),
• elektromehansko zaščito (razni tipi varnostnih zapornic, elektromagnetne ključavnice, kovinske blagajne, sefi itd.),
• elektronsko zaščito (videonadzor, nadzor pristopa, protivlomna zaščita, protipožarna zaščita, rentgenska kontrola, varovanje računalniškega omrežja in komunikacij idr.), kar temelji na digitalizaciji, optičnih napeljavah in standardih.

Varovanje s tehničnimi sredstvi je urejeno s številnimi standardi in z zakonodajo, ki ureja graditev objektov in izdelavo projektne dokumentacije.