Sistemi aktivne požarne zaščite

Po konceptu celovitega varovanja sistem aktivne požarne zaščite predstavlja:
• študija požarne varnosti in ocena požarne ogroženosti celotnega podjetja,
• potrdilo pooblaščenega preglednika o brezhibnem delovanju sistema aktivne požarne zaščite,
• lastni ali pogodbeno najeti gasilci (po zakonu o gasilstvu morajo imeti podjetja s povečano požarno ogroženostjo lastno gasilsko enoto),
• požarni red, z izvlečkom požarnega reda, izobešenim na vidnih mestih,
• vzpostavljena protipožarna zaščita s tehničnimi sredstvi (javljalniki požara, požarni alarmni signal),
• takojšnji odzivi varnostnikov in gasilcev na požarni alarm,
• redno vzdrževani priročni gasilni aparati,
• brezhiben hidrantni sistem, z zadostno kapaciteto vode za gašenje večjega požara,
• primerno usposobljeno varnostno osebje za izvajanje požarne preventive in varovanj,
• zaposleni, ki znajo uporabljati priročna gasilna sredstva in poznati požarni red,
• evakuacijski načrt, ki ga poznajo vsi zaposleni,
• brezhibna zveza s poklicno gasilsko brigado ali gasilskimi društvi.