Integracija varovanja v ISO 9000:2000

Večina uspešnih podjetij upravlja s kakovostjo svojih proizvodov, storitev, poslovanja in vodenja na bazi družine standardov kakovosti po ISO 9000:2000. V okviru standardov kakovosti se v nekaterih podjetjih uvajajo tudi določeni varnostni standardi, največkrat okoljski standard ISO 14001 in standard varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001. Tako lahko že govorimo o zametkih integracije varovanja v sisteme vodenja kakovosti. 

Pri naših varnostnih projektih, ki jih izvajamo pri naročnikih celovitega varovanja, si vseskozi prizadevamo, da bi z izdelavo organizacijskih predpisov in sistemskih postopkov vsa področja varnosti, zlasti fizično in tehnično varovanje, varstvo osebnih podatkov, varovanje informacij in varovanje poslovnih skrivnosti – upravljali v sklopu celovitega sistema vodenja kakovosti. Organizacijski predpis ali sistemski postopek je potemtakem dokument, na podlagi katerega notranji presojevalec kakovosti varovanja spremlja in ocenjuje delovanje internih služb varovanja in delovanje zunanjih pogodbenih izvajalcev – zasebnih varnostnih podjetij.