Varnostni standardi

Navajamo nekaj varnostnih standardov, ki jih je možno postopoma uvajati v varnostni sistem podjetja:
• Okoljski standard SIST EN ISO 14001 in EMAS (Environmental Management and Audit Scheme),
• Standard varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management System),
• Varnost živil HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System),
• Standard varnostnih zahtev DIN 77200 – standard za ponudnike/izvajalce – outsourcing varnostnih storitev (varnostna podjetja – Wach-und Sicherheitsunternemen-Wus),
• Informacijski standard SIST BS 7799 – ISO/IEC 17799 Code of practice for Information Security Management – Drugi del: BS 7799 – 2:2002 Specification for information security management + BS 27001,
• Standard za varnostno nadzorne centre SIST BS 5979 – Remote centres receiving signals from security systems,
• Standardi tehničnega varovanja IEC EN – standardi za alarmne sisteme EN 50136, SIST IEC 60839-5, SIST EN 50136-1-1, SIST IEC 60839-7-1 do SIST IEC 60839-7-7, SIST IEC 60839-7-11, SIST IEC 60839-7-12, SIST IEC 60839-7-20; standard pristopne kontrole EN 50133-1,
• Standard preprečevanja eksplozije SIST EN 1127-1:1998 – Eksplozivne atmosfere – Preprečevanje eksplozije in zaščita pred njo – 1. del: Osnovni pojmi in metodologija.

Uvajanje varnostnih standardov v varnostni sistem podjetja je močan dejavnik dvigovanja ravni kakovosti fizičnega in tehničnega varovanja ter drugih oblik varovanja.