Poslovanje na rezervni lokaciji

Za morebitne krizne razmere, ki jih lahko povzroči kakšen izredni dogodek poslovne narave (afera, izpad trga, izpad logistike, napad konkurence, izpad poslovnega informacijskega sistema idr.) ali varnostne narave (požar, potres, povodenj, eksplozija, vdor v računalniško omrežje, vohunjenje, tehnična okvara itd.), si mora podjetje ustvariti pogoje za poslovanje na rezervni lokaciji. Bistvo rezervne lokacije je, da vodstvu podjetja, kriznemu štabu in službi informatike omogoči nadaljevanje poslovanja (neprekinjeno poslovanje na podlagi varnostnih kopij baz podatkov poslovnega informacijskega sistema). Rezervno lokacijo je treba zagotoviti izven kraja osnovne lokacije. 

Za nemoteno poslovanje na rezervni lokaciji je potrebno zagotoviti naslednje:
• ustrezne prostore za delo kriznega štaba, službo informatike in druge potrebe,
• strojno in programsko opremo,
• avtonomno energijsko podporo za delovanje poslovnega informacijskega sistema,
• komunikacije za stike s ključnimi poslovnimi partnerji in
• kadrovsko zasedbo.