Varnostni menedžment

Izobraževanje za potrebe varnostnega menedžmenta poteka na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani, kjer v okviru določenih predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju udeleženci izobraževanja pridobijo ustrezna znanja za obvladovanje varnostne stroke in varnostnih sistemov v gospodarskih in drugih organizacijah. Ker sodelujemo v izobraževalnem procesu omenjene fakultete smo spoznali, da je kombinacija pedagoškega in projektnega dela koristna metoda razvijanja novih znanj, ki temeljijo na izkušnjah, dobri praksi in tuji literaturi. 

Na podlagi teh znanj smo razvili program seminarja z naslovom: VARNOSTNI MENEDŽMENT V PODJETJU, ki zajema naslednje teme: 
• Varnostna funkcija in njen pomen v podjetju,
• Varnostni menedžer v podjetju in njegova vloga,
• Obvladovanje tveganj – »risk management«,
• Izgradnja celovitega varnostnega sistema,
• Kakovost varovanja in varnostni standardi,
• Študije praktičnih primerov,
• Krizni menedžment – Scenariji obvladovanja izrednih dogodkov.

Teme programa dajemo v presojo zainteresiranim posameznikom in podjetjem. Izvajanje seminarjev bo odvisno od števila interesentov. Preizkusna faza seminarja je bila (na 15 udeležencih) uspešno opravljena v začetku leta 2007 v Ljubljani.