Usposabljanje varnostne službe

Znanje, ki ga varnostniki pridobijo v uradnem sistemu izobraževanja, je prešibko za izvajanje nalog varovanja podjetij, ki na trgu varnostnih storitev kotirajo kot naročniki varnostnih storitev. Zato je potrebno varnostnike dodatno usposobiti za delo v konkretnih podjetjih, kajti različno velika podjetja, z različnimi dejavnostmi, na različnih lokacijah, z različnimi ocenami ogroženosti in varnostnih tveganj, potrebujejo tudi različne oziroma specifične pristope k varovanju njihovih območij, premoženja, osebja, vrednostnih stvari idr. 

Dokaj enostaven pristop k rešitvi tega problema je, da si podjetje, s pomočjo naših varnostnih strokovnjakov s pedagoškimi izkušnjami na področju industrijske, gospodarske in poslovne varnosti ter zasebnega varovanja, izdela ustrezen program usposabljanja, v katerega se morajo vključiti tako lastni kot tudi pogodbeno najeti varnostniki. 

V podjetjih, zavodih in drugih organizacijah posebnega pomena, v katerih bo varnostna služba organizirana v skladu z vladno uredbo, bo najbrž usposabljanje varnostnikov potekalo po posebnem programu usposabljanja.