Usposabljanje za nadzornike

Za interni strokovni nadzor nad lastnim ali pogodbeno najetim fizičnim in tehničnim varovanjem ter nad drugimi področji varnosti je potrebno veliko znanja in izkušenj ter poznavanje metod, tehnik procedur in potrebne dokumentacije nadziranja. Pri vsakem področju varnosti je treba najprej poznati zakonodajo in standarde, poleg tega pa še dobro prakso in inšpekcijske postopke. Ta znanja si nadzorovalci (varnostni menedžment, notranja kontrola in revizija, odgovorne osebe v zasebnih varnostnih podjetjih idr.) lahko pridobijo le na ustrezni formalni (v okviru kake fakultete) ali neformalni (vsebinsko ustrezen seminar) obliki usposabljanja.