Scenariji obvladovanja izrednih dogodkov

Obvladovanje izrednih dogodkov je pogoj za obvladovanje kriznega menedžmenta, kajti krizne razmere v podjetju so lahko poslovne in/ali varnostne narave. Izredni dogodki varnostne narave, kot so denimo naravna nesreča, odmevna okoljska nesreča, večja delovna nesreča, velik požar, bombna grožnja, eksplozija, izpad računalniškega omrežja, večja tehnična okvara itd., lahko povzročijo resno krizno stanje.
 
Ocena ogroženosti in varnostnih tveganj pove, kateri izredni dogodki se z neko stopnjo verjetnosti lahko zgodijo v naravi, v podjetju ali v zvezi s podjetjem. Da bi krizna stanja obvladali s preventivnega vidika, je koristno za določene izredne dogodke pripraviti scenarije obvladovanja, ki so podlaga za izvedbo določenih vaj. 

Tako pripravljene vaje se običajno izvajajo v okviru sistema zaščite in reševanja ali pa v okviru letnega programa izobraževanja in usposabljanja. Sleherno podjetje bi moralo vsako leto izpeljati eno do dve vaji in tako kontinuirano zagotavljati pripravljenost na obvladovanje izrednih dogodkov.