Načini svetovanja

Poslovno-varnostno svetovanje lahko poteka na več načinov. Prvi način je, da se vodstvu podjetja v nekaj urah ustno svetuje, kako se lotiti posodobitve varnostnega sistema ali njegovih posameznih delov. S tem načinom je vodstvo dobilo osnovne informacije o pripravah in poteku prenove varnostnega sistema v lastni režiji. To je najosnovnejši način svetovanja. Drugi način je, da se vodstvu – na podlagi zakonodaje, standardov in dobre prakse ter na podlagi pregleda interne dokumentacije – izdelajo pisna priporočila in osnovne varnostne izboljšave. Tretji način pa je, da se opravi temeljit posnetek in analiza stanja in na podlagi tega izdela varnostni elaborat.