Posnetek in analiza stanja

Vsako poseganje v prenovo oziroma v posodobitev varnostnega sistema terja temeljit posnetek, analizo in oceno obstoječega varnostnega sistema. To je v bistvu prva faza prenove, posodobitve ali projektiranja celovitega varnostnega sistema. Da bi prišli do nabora potrebnih podatkov in informacij je potrebno opraviti operativni varnostni pregled območij, zgradb, prostorov, opreme, procesov, logistike in določene dokumentacije.

Poleg tega je treba proučiti zakonodajo, notranje akte, standarde, ogroženost, varnostna tveganja in dobro prakso ter izprašati (intervjuji in vprašalniki) kompetentne ljudi v podjetju, zlasti vodstvo in odgovorne osebe za posamezna področja varnosti. Pri analizi zbranih podatkov pa je treba uporabiti ustrezne kvalitativne in kvantitativne metode. Gre za profesionalni pristop k posnetku in oceni stanja, ki ga podjetje kot naročnik tovrstnih storitev lahko opravi le ob angažiranju zunanjih (neodvisnih) varnostnih strokovnjakov ali podjetja, ki se ukvarja z varnostnim inženiringom.