Intervjuji in vprašalniki

Sestavni del posnetka stanja je tudi izvedba poglobljenih razgovorov ali intervjujev z vodstvom podjetja, z odgovornimi osebami za posamezna področja varnosti (varnostni menedžment) in s strokovnjaki (informatiki, razvojniki, analitiki, raziskovalci). Kot dodatni pripomoček za pridobivanje podatkov se največkrat uporabi tudi vsebinsko ustrezen anketni vprašalnik, ki ga je treba obdelati z multivariantnimi statističnimi metodami. Če uporaba teh metod – zaradi nizkega števila podatkov – ni možna, se uporabijo analitične metode kvalitativne narave.