POSKRBITE ZA VARNOST

Podjetja v razvitih državah so že pred desetletji spoznala vse koristi, ki jih prinaša celovito varovanje lastnine, varovanje premoženja, kapitala, osebja, znanja, podatkov, informacij in varovanje dokumentacije. V to spoznanje nas popelje številna tuja literatura s področja industrijskega varovanja ter gospodarske in poslovne varnosti. S tega zornega kota poskušamo tudi pri nas razviti sodobno miselnost o vsestranskih koristih vlaganja v varnostne mehanizme podjetij in drugih organizacij.

PRAVA IZBIRA

Nova Panorama, d. o. o. je – ob ekspertni podpori MV Panorama Security, s. p. in ob sodelovanju vrhunskih varnostnih strokovnjakov – usposobljena izvajati varnostni inženiring, to je varnost od A do Ž oziroma t. i. »varnost na ključ«. Gre za vzpostavljanje integralnih varnostnih sistemov na projektni način, z integracijo varovanja v sisteme vodenja kakovosti z uvajanjem varnostnih standardov ter z upoštevanjem dobre prakse. Konkretni projektni proizvod je izdelava in implementacija varnostnega elaborata.

Storitve in produkti Nova Panorama, d. o. o. naročniku oziroma uporabniku zagotavljajo uvedbo varnostno in ekonomsko upravičenega varnostnega sistema, ki vzpostavlja ustrezno preventivo, opozorilni sistem in proces obvladovanja ranljivosti, ogroženosti, sprememb, tveganj in izrednih varnostnih dogodkov.

KONKURENČNE PREDNOSTI IN REFERENCE

KONKURENČNE PREDNOSTI:

• univerzitetno in podiplomsko izobražen kader,
• raziskovalno in pedagoško delo,
• dolgoletne izkušnje in poznavanje dobre prakse,
• zanesljivost in zaupnost izvajanja pogodbenih obveznosti,
• uvajanje kakovosti na trgu varnostnih storitev,
• vsebinsko bogato poslovno-varnostno svetovanje,
• uvajanje celovitega varovanja na strateški in operativni ravni.

GLAVNE REFERENCE: 

• projekti varnostnih sistemov v državni upravi, javnih podjetjih, gospodarskih družbah in pri posameznikih,
• avtorstvo 3 knjig, 2 učbenikov in preko 160 znanstvenih in strokovnih prispevkov s področja varovanja in menedžmenta,
• izvajanje v programih izobraževanje na fakultetah (FVV, FL) in visokošolskih zavodih (GEA College),
• izvajalci seminarjev za poslovno-varnostni menedžment.