Pravno obvestilo

Vse pravice so pridržane. Informacije in dokumenti na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine avtorjev projekta, podjetja Nova panorama, družba za integrirano varovanje d.o.o. Objavljene informacije in dokumenti so informativne narave in so lahko reproducirani le v nekomercialne namene. Nalaganje, predvajanje in tiskanje vsebin je dovoljeno le za osebno, domačo rabo, prepovedano je spreminjanje označb o avtorskih pravicah, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah.

Avtorji spletnega mesta si prizadevamo za ažurnost, točnost in popolnost vseh podatkov in informacij na spletnem mestu, vendar za njihovo dejansko ažurnost, točnost in popolnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Uporabniki dostopajo do spletnega mesta na lastno odgovornost. Avtorji ne odgovarjamo za morebitno škodo zaradi motene ali onemogočene rabe spletne strani ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Avtorji si pridržujemo pravico, da spletno mesto kadar koli spreminjamo brez predhodnega obvestila, in sicer tako vsebinsko kot oblikovno.

Pogoji za prijavo na e-novice

Ob prijavi na e-novice soglašate, da Nova panorama, družba za integrirano varovanje d.o.o. (Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana) upravlja vaše osebne podatke (ime, priimek, elektronska pošta) z namenom prejemanja ustreznih poslovnih novic. Zavedate se, da lahko kadar koli prekličete dovoljenje, tako da pošljete e-pošto na info.nova_panorama@siol.net. Po tem bodo vsi vaši podatki izbrisani in ne boste prejemali nobenih novic od Nova panorama, družba za integrirano varovanje d.o.o. Zavedate se, da lahko zahtevate informacije o osebnih podatkih, ki jih hranimo.

© Nova panorama d.o.o., 2020. Vse pravice pridržane

Podpis

Pogoji za prijavo na e-novice

Strinjam se, da Nova panorama, družba za integrirano varovanje d.o.o. (Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana) upravlja moje osebne podatke (ime, priimek, elektronska pošta) z namenom prejemanja ustreznih poslovnih novic. Zavedam se, da lahko kadar koli prekličem dovoljenje, tako da pošljem e-pošto na  info.nova_panorama@siol.net. Po tem bodo vsi moji podatki izbrisani in ne bom prejemal nobenih novic od Nova panorama, družba za integrirano varovanje d.o.o. Zavedam se, da lahko zahtevam informacije o osebnih podatkih, ki jih hranijo.