Storitve

Vi zaupate nam, mi skrbimo za vašo varnost.

Varovanje ljudi in premoženja

Varovanje ljudi in premoženja

Varovanje ljudi in premoženja je varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, ki so na varovanem območju, ter premičnega in nepremičnega premoženja z varnostniki in sistemi tehničnega varovanja.

Varovanje javnih zbiranj

Varovanje javnih zbiranj

Varovanje javnih zbiranj je zagotavljanje reda na javnih shodih in javnih prireditvah z varnostniki in sistemi tehničnega varovanja, v skladu s tem zakonom in predpisi, ki urejajo javna zbiranja.

Varovanje prireditev v gostinskih lokalih

Varovanje prireditev v gostinskih lokalih

Varovanje prireditev v gostinskih lokalih je zagotavljanje reda s posebej usposobljenimi varnostniki in sistemi tehničnega varovanja na podlagi predpisov, ki urejajo javna zbiranja, če ni s tem zakonom določeno drugače.

Tehnično varovanje

Tehnično varovanje

Tehnično varovanje je varovanje s sistemi tehničnega varovanja. To so posamezna ali funkcionalno povezana tehnična sredstva in mehanske naprave za varovanje, naprave za protivlomno in protiropno varovanje, kontrolo vstopa, izstopa ali gibanja, pregled oseb, prevoznih sredstev, tovora in prtljage ... 

Varovanje oseb

Varovanje oseb

Varovanje oseb je varovanje fizičnih oseb z varnostniki telesnimi stražarji, ki varujejo življenja, telesno nedotakljivost in integriteto fizičnih oseb.

Požarno varovanje in gasilska straža

Požarno varovanje in gasilska straža

Vaše sanje skupaj z zanesljivimi partnerji in vrhunskimi materiali spremenimo v realnost in za vas ustvarimo popolno bivalno okolje.

Poslovno varnostno svetovanje

Poslovno varnostno svetovanje

Poslovno varnostno svetovanje obsega:

- svetovanje vodstvenim in vodilnim kadrom na področju upravljanja s tveganji

- izdelava varnostnih elaboratov, ocen tveganj in predlogov varnostnih izboljšav,

- presoja skladnosti poslovanja na področju upravljanja s tveganji in izdelava notranje pravne podlage za zagotavljanje skladnosti upravljanja s tveganji

Izobraževanje na področju varnosti in zaščite

Izobraževanje na področju varnosti in zaščite

Izobraževanje na področju varnosti  in zaščite obsega:

- priprava specialističnih programov usposabljanj zaposlenih na različnih področjih, ki so neposredno povezane s procesi upr

- specialistično izobraževanje varnostnega osebja

- interna izobraževanja zaposlenih na ključnih področjih upravljanja s tveganji

- usposabljanje odgovornih struktur v podjetjih na področju upravljanj s tveganji in drugih povezanih področjih

Stopite v stik z nami

G+386 (0) 30 450 050

Pišemo ...

Nacionalni posvet »VARNOSTNI MANAGEMENT«

Nacionalni posvet »VARNOSTNI MANAGEMENT«

Državni (ne)nadzorni organi

Državni (ne)nadzorni organi

Država Slovenija je z namenom izvajanja nadzora nad zakonitostjo in strokovnostjo delovanja pravnih subjektov na vseh nivojih delovanja in upravljanja ustanovila in še ustanavlja organe nadzora.

© Nova panorama d.o.o., 2020. Vse pravice pridržane

Podpis

Pogoji za prijavo na e-novice

Strinjam se, da Nova panorama, družba za integrirano varovanje d.o.o. (Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana) upravlja moje osebne podatke (ime, priimek, elektronska pošta) z namenom prejemanja ustreznih poslovnih novic. Zavedam se, da lahko kadar koli prekličem dovoljenje, tako da pošljem e-pošto na  info.nova_panorama@siol.net. Po tem bodo vsi moji podatki izbrisani in ne bom prejemal nobenih novic od Nova panorama, družba za integrirano varovanje d.o.o. Zavedam se, da lahko zahtevam informacije o osebnih podatkih, ki jih hranijo.